Stads- och intercitybussar

Volvo Stads- och intercitybussar

Att bedriva kollektivtrafik innebär ansvar och skyldigheter – både gentemot dina passagerare och miljön. Volvo har ett stort program med stads- och intercitybussar som hjälper dig att klara de utmaningar som det medför.

Bränsleeffektivitet, världsledande hybridteknik, effektiva underhållslösningar, högsta säkerhet och
mycket bra tillgänglighet är traditionella kännetecken för Volvos produkter.

Buss är det bästa färdmedlet ur miljösynpunkt och med en Volvoflotta bidrar du och din verksamhet till det vi kallar för Grön effektivitet.