Volvo Bus I-Coaching

Volvo Bus I-Coaching

Volvo Bus I-Coaching ger föraren tillgång till realtidsinformation om acceleration, bromsning och kurvtagning, och gör därigenom föraren medveten om hur han eller hon kör.

För att kunna använda Volvo I-Coaching måste tjänsten Fleet Management för sammanställning och behandling av realtidsdata vara installerat.