Potentiella drivmedel

Volvokoncernen studerar och utvärderar alla bränslen som skulle kunna användas som drivmedel för koncernens produkter. "Well to wheel" (från källan till hjulet) innebär att alla relevanta steg av bränslekedjan har räknats in, det vill säga odlingen av råvaran (inklusive gödningsmedel), skörden av råvaran, transporterna till anläggningen där bränslet produceras, produktionen av bränslet, distributionen till tankstället och förbrukningen i fordonet.