Volvo BRT – lös framtidens trafikproblem redan idag

Med BRT-system (Bus Rapid Transit) får du kollektivtrafik som möter de ökade kraven på kapacitet, miljö, kvalitet och säkerhet. Samtidigt är det ett av de effektivaste sätten att minska koldioxidutsläppen. BRT är ett komplett system som - förutom ledbussar eller dubbelledade bussar med hög passagerarkapacitet - även innebär separata bussgator, trafikstyrning och passagerarinformation. Jämfört med t ex tunnelbana och spårvagn så är BRT överlägset både vad gäller låg investeringskostnad och kort tid för genomförande.

BRT har många fördelar. För resenärerna är det ett snabbare alternativ än bilen tack vare separata bussgator och förtursrätt vid korsningar. Systemet är dessutom smidigt med förköp av biljetter och tidtabellsinformation i realtid på hållplatserna. Operatören får full kontroll över bränsleåtgång, förartider och serviceintervall.

Eftersom en ledad eller dubbelledad Volvo BRT-buss ersätter mer än 100 personbilar, men bara tar upp 5% av motsvarande yta, så skapas mer plats för parker, skolor, museer eller annat som staden vill investera i. Den låga kostnaden för BRT innebär också mer pengar över till just sådana investeringar.

Samtliga BRT-system i världen idag är bidragsfria - de genererar i princip vinst från första dagen. Idag har ca 50 städer inslag av BRT, och ca 100 städer planerar för BRT. Redan 1975 var Volvo Bussar med och utvecklade världens första BRT-system i Curitiba, Brasilien. Volvo BRT-system finns t ex i Bogotá (Colombia), Mexico City (Mexiko), Göteborg (Sverige) och Santiago (Chile). Den genomsnittliga tiden för att få igång en fungerande BRT-linje är ca 12-18 månader, och Volvo har produkterna och kunskapen att hjälpa dig i de olika faserna med konceptualisering, implementering och uppföljning.