En lång tradition av trafiksäkerhet

Med fler fordon på vägarna och en snabbare trafikrytm ökar risken för olyckor. Volvo är en av världens största tillverkare av stora bussar av olika typer och har en lång tradition av trafiksäkerhet. Därför spelar Volvo en viktig roll när det gäller att skapa en säkrare trafikmiljö. Framför allt är vi skyldiga att se till att våra produkter bibehåller sin höga säkerhetsnivå för både förare, guider och passagerare. Men en buss i trafik ingår i en större helhet.

Därför försöker vi även att förbättra säkerheten för andra trafikanter, både genom produktutveckling och genom att dela med oss av kunskaper som kan göra vägarna, förarna och hållplatserna säkrare.

Grundpelarna i Volvo Bussars säkerhetsarbete består av att förhindra olyckor, att förhindra skador samt personlig säkerhet och brandsäkerhet.