Volvo Bus Services

Tjänster

Volvo är mer än en buss
Faktiskt mycket mer. Det är vår högsta prioritet att säkra tillgängligheten och produktiviteten för ditt företag under bussens hela livslängd.

Därför erbjuder vi Volvo Bus Services, en serie tjänster som syftar till att säkra fordonstillgängligheten och en kostnadseffektiv och problemfri drift. I nära samarbete med dig analyserar vi dina behov och skräddarsyr sedan den lösning som bäst uppfyller dina krav. Det är denna filosofi som ligger bakom Volvobussarnas fantastiska mervärde, och våra tjänster hjälper dig att göra dina fordon verkligt vinstgivande.

Kontakta oss om du vill få ut det mesta möjliga av din investering.

Volvo Bus Telematics
Med hjälp av detaljerad och uppdaterad information om fordon, prestanda och användning blir det lättare för dig att planera, utveckla och finjustera verksamheten samt fatta rätt beslut.

Volvo Bus Servicekontrakt
Verkstadsbesöken optimeras och risken för driftstopp minimeras med hjälp av kvalitetssäkrat underhåll och reparationer som utförs uteslutande med Volvo Originaldelar och enligt en skräddarsydd serviceplan.

Volvo Originaldelar
Kvalitetssäkrade reservdelar som säkerställer driftsäkerhet och lång livslängd. Hög reservdelstillgänglighet och effektiv distribution säkrar fordonstillgängligheten.

Volvo Action Service
I nödsituationer är hjälpen bara ett telefonsamtal bort – dygnet runt, alla dagar i veckan. Allt från snabb vägassistans och hjälp med reparationer till akut rättsligt stöd – alltid på förarens eget språk.

Volvo Bus Training
Våra skickliga utbildare kan hjälpa dig att höja kunskapsnivån hos dina förare och mekaniker. De sätter samman ett utbildningspaket som är anpassat efter dina behov. Effektiv förarutbildning är bara ett av många exempel.

Volvo Bus Financing
Skräddarsydda finansieringslösningar som underlättar inköpsprocessen – och hela ägandeperioden. En enda kontakt för både fordon och finansiering.