Van Mullem test Volvo 7900 Hybride

Tienen - Autobus- en autocarbedrijf Van Mullem en zonen onderzoekt diverse mogelijkheden om op een economisch verantwoorde manier zijn wagenpark te 'vergroenen'.  Het is de bedoeling de uitstoot van schadelijke stoffen van het volledige wagenpark te beperken door de beste keuze te maken in de aandrijving van de nieuwe voertuigen.

van mullem volvo hybride

De meeste autobussen en autocars van vandaag zijn voertuigen die aangedreven worden door dieselmotoren met een hoge efficiëntie.  De dieselmotor kende de voorbije jaren een enorme evolutie waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen gereduceerd werd tot een klein percentage vergeleken met motoren van een tiental jaren geleden.  De huidige EURO-5 en EURO-6 motoren zijn erg performant en zorgen voor weinig emissie.  Toch hebben deze moderne motoren nog steeds een uitstoot van fijn stof, schadelijke NOx-en en een hoeveelheid CO².  De voertuigen van morgen zullen dus nieuwe technologieën of een combinatie van verschillende systemen vereisen om deze schadelijke uitstoot verder te doen dalen.

Eén van de mogelijke evoluties in de voertuigenbouw is het toepassen van hybride-technologie.  De klassieke verbrandingsmotor wordt gecombineerd met een elektromotor of dynamo die zelf een gedeelte van de aandrijving levert. Op die manier kan de dieselmotor tijdelijk uitgeschakeld worden of kan een zware motor vervangen worden door een lichter exemplaar.

De proef op de som

We deden de test met een hybride Volvo bus op de lijn 380 Leuven-Tienen en namen het verbruik en het gebruik van de bus onder de loep. Volvo stelde een bus van het type 7900 Hybrid ter beschikking.  Deze bus ziet eruit als een klassieke lijnbus maar wordt aangedreven door een kleinere motor en een elektromotor in parallel-aandrijving.  De struktuur van de bus is lichter dan de klassieke bus door gebruik te maken van lichtere metalen en recycleerbare materialen. De resultaten van deze test tonen een aanzienlijke diesel-besparing (30%) en bijgevolg ook een veel lagere schadelijke uitstoot.

De bus van Volvo rijdt zo'n twintig kilometer per uur elektrisch, daarna neemt de dieselmotor het over. Op dat moment - en tijdens het remmen - worden de accu's weer opgeladen. Autobusbedrijf Van Mullem & zonen plant nieuwe tests met andere voertuigen in de loop van de komende maanden. 

Naast deze tests onderzoekt het bedrijf mogelijke alternatieve aandrijvingen (op aardgas of elektrisch) voor een gedeelte van zijn wagenpark (personenwagens en bestelwagens). Voor deze kleinere voertuigen is de technologie immers voldoende gevorderd om deze stap sneller te zetten.

In ieder geval is autobusbedrijf Van Mullem & Zonen overtuigd dat een groenere filosofie/'vergroening' van bedrijven de (correcte richting is voor de) toekomst is en blijft daarom de technologische evolutie op dit vlak op de voet volgen.  

van mullem volvo hybride