Volvo Group Truck Center

8900RLE

Volvo Group Truck Center heeft 1 mei vanuit de vestiging Alblasserdam in opdracht van Volvo Bus Nederland twaalf nieuwe Volvo 8900RLE bussen geleverd aan Arriva Nederland. Het totale aantal Volvo bussen dat nu voor Arriva rijdt, komt daarmee op meer dan 100 bussen. Voor deze twaalf nieuwe bussen sluit Arriva Nederland opnieuw een Volvo Gold Onderhoudscontract af. Het onderstreept de goede relatie die er tussen de partijen bestaat.

Voor de nieuwsbrief van Volvo Bus spraken wij met Remko Bal en Ronald Pieters, respectievelijk verantwoordelijk voor After Sales binnen Volvo Group Truck Center en de eindverantwoordelijke bij Volvo Group Truck Center in Alblasserdam. Remko Bal: “Wij zijn bijzonder trots op de uitbreiding van de samenwerking met Arriva Nederland. Volvo Group Truck Center weet zich steeds beter te positioneren als een volwaardig Bus Service Center en Hybride Center. Ruim twee jaar geleden hebben wij voor Arriva de eerste hybride bussen in onderhoud mogen nemen. Op dat moment hebben we fors geïnvesteerd in kennis en opleiding, zowel wat betreft product als de hybride aandrijflijn. We kunnen met volle overtuiging zeggen dat we op beide terreinen enorme vooruitgang hebben weten te boeken en een hoog kennisniveau hebben gerealiseerd. Twee van onze bustechnici zijn volledig hybride gecertificeerd.”

Veiligheidsinspectie
In de samenwerking met Arriva Nederland is sprake van een maatwerkpak. Ronald Pieters: “Wij streven naar volledige ontzorging van Arriva. De bussen moeten om de 56 dagen een veiligheidsinspectie ondergaan. Dat betekent dat we met alles rekening proberen te houden om er voor te zorgen dat de bussen geen tot nauwelijks stilstandtijd hebben. Het Volvo Gold Contract dat we met Arriva hebben afgesloten biedt onder andere eventuele reparatie op locatie, een haal- en brengservice en uitgebreide rapportages over de prestaties van de bussen.” Remko Bal: “We hebben vrijwel dagelijks contact en eens in de twee maanden vindt een uitgebreide evaluatie plaats. Arriva controleert aan de hand van een audit drie keer per jaar onze inspecties en overige werkzaamheden. De score is in de afgelopen jaren iedere keer maximaal geweest en dat heeft bijgedragen aan de aanschaf van de twaalf nieuwe Volvo 8900RLE bussen. Arriva Nederland, Volvo Group Truck Center en Volvo Bus Nederland zijn een echt partnership aangegaan.”