Veiligheid

Veiligheid
Sommige mensen denken dat veiligheid draait om het beschermen van chauffeurs in noodsituaties. Maar dat is slechts een deel van het verhaal.

De veiligheid van Volvo bussen wordt uiteraard voortdurend nauwgezet getest in onze laboratoria, op testbanen en op de wegen waarop de bussen worden gebruikt.
Maar onze van oudsher toonaangevende rol op het gebied van de veiligheid is niet alleen te danken aan onze innovatieve veiligheidsoplossingen.
De ware achtergrond is een bredere benadering van veiligheid: een benadering die ook persoonlijke, gezins- en bedrijfswaarden omvat. In onze ogen gaat het bij veiligheid om mensen, om ons allemaal, om u. Zoals onze oprichters al zeiden: "Een auto vervoert mensen en wordt door mensen bestuurd. Veiligheid moet het uitgangspunt zijn bij al onze ontwikkelingen."

Als we een Volvo ontwerpen, benaderen we veiligheid vanuit twee belangrijke perspectieven, het voorkomen van ongevallen en het verminderen van letselrisico.