hybrid

Volvo biedt Hybride oplossing aan

De hybride voertuigen van Volvo kunnen het brandstofverbruik en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen tot een derde verminderen in vergelijking met de conventionele dieselaangedreven voertuigen. Een grootschalige introductie zou leiden tot een verminderde impact op het milieu en aanzienlijk lagere brandstofkosten voor de transportindustrie.

Stavros Dimas, Europees Commissaris voor Milieu, zei: "Opkomende technologieën, zoals de hybride motor die we hier vandaag zien, zullen een enorme bijdrage leveren aan het behalen van onze doelstelling in 2020, namelijk het verminderen van de CO2-uitstoot met 20%".

Malcolm Harbour, Europees Parlementslid, verklaarde dat "Europa, als absolute leider op het vlak van de commerciële voertuigenindustrie, vooruitgang boekt en dat we, binnen de context van lage koolstoftechnologieën, met grote aandacht de inspanningen van de Volvo Groep dienen op te merken".

Hij voegde hieraan toe: "Nieuwe technologieën creëren banen. Ze verbeteren het milieu en moedigen partnerschappen aan tussen de industrie en openbare autoriteiten die uiteindelijk hybride transporttoepassingen zullen gebruiken. De wetgeving inzake overheidsopdrachten staat de voorafgaande ontwikkeling van toonaangevende technologieën toe."

"Volvo is al 20 jaar lang actief op het vlak van onderzoek en ontwikkeling rond hybride technologie. De tests die vandaag worden uitgevoerd, maken de weg vrij voor toekomstige serieproducties, en het is onze doelstelling om hybride vrachtwagens binnen de eerstkomende jaren in ons productgamma te introduceren," zegt Staffan Jufors, Voorzitter en CEO van Volvo Trucks.

De oplossing bij uitstek voor plaatselijk transport
In de hybride oplossing van Volvo worden de beste kenmerken van de dieselmotor en de elektrische motor samen geïntegreerd. De elektrische motor wordt gebruikt voor het starten en voor acceleraties tot ongeveer 20 km/u.

 

Bij hogere snelheden neemt de dieselmotor het werk over terwijl tezelfdertijd de batterijen van de elektrische motor opnieuw worden opgeladen. Wanneer er wordt geremd, wordt de remenergie aangewend om de batterijen opnieuw op te laden. Het elektrische vermogen wordt gebruikt wanneer het voertuig stilstaat, bij traag rijdende files en bij het laden en lossen.

Aangezien de hybride vrachtwagen volledig tot zijn recht komt in operationele omstandigheden die gekenmerkt worden door herhaaldelijk stoppen en vertrekken, is dit ideaal voor stadsbussen en vrachtwagens die gebruikt worden bij plaatselijke distributiediensten en gemeentelijke transportdiensten, zoals het ophalen van huisvuil.

Aangezien de dieselmotor volledig wordt afgezet wanneer het voertuig stilstaat, is er geen uitstoot van uitlaatgassen en bovendien is het voertuig volkomen geruisloos, wat een bijzonder bijkomend voordeel is, vooral wanneer het voertuig wordt ingezet in stedelijke woongebieden.

"De grootschalige introductie van hybride vermogen zou een aanzienlijke verhoging van de energie-efficiëntie van de transportsector in zijn geheel betekenen," voegt Staffan Jufors hieraan toe. "In Europa en de Verenigde Staten worden jaarlijks 220.000 vrachtwagens gebouwd voor plaatselijke distributie en het ophalen van huisvuil, dus er is zeker een markt voor."

"Het toenemende bewustzijn inzake klimaatproblemen en de onzekerheid met betrekking tot de toevoer van olie, met als gevolg toenemende brandstofprijzen, maakt onze hybride technologie zeer aantrekkelijk voor onze klanten, maar ook voor de maatschappij in haar geheel," zegt Jan-Eric Sundgren, President Public Affairs Volvo Groep en tevens belast met milieuzaken.

De Volvo Groep is toonaangevend inzake hybride aandrijving voor zware voertuigen zoals vrachtwagens en autobussen.