Volvon perusarvot

Volvon perusarvot kertovat, mihin Volvo organisaatio uskoo ja ne pitävät yrityksen oikealla tiellä. Arvot ovat myös uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelun perusta.

"Auto on ihmisten tekemä ja ihmisiä varten. Turvallisuus on ja sen tulee aina olla toiminnan lähtökohta. Tässä kohdassa olemme ylpeästi vanhanaikaisia. Ja tulevaisuudessakin turvallisuus pysyy määräävänä tekijänä."

Assar Gabrielsson ja Gustaf Larsson, Volvon perustajat

Laatu, perinteisesti tuotteen laatu, käsittää nykyisin kaikki Volvo tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet ja toiminnot, jotka hyödyttävät ja tuottavat iloa asiakkaalle.  

Turvallisuus on ja pysyy Volvon tärkeimpänä arvona. Turvallisuus on aina ollut olennainen osa Volvon tuotteita, prosesseja ja palveluja.

Ympäristöstä huolehtiminen kaikessa toiminnassa  - muotoilusta tuotantoon, jakeluun, huoltoon ja kierrätykseen - on sitoutumista asiakkaisiin, työntekijöihin ja yhteiskuntaan.