Ympäristöstä huolehtiminen

 

Ympäristöstä huolehtiminen alkaa jo suunnittelusta Volvon ympäristövastuu perustuu kokonaisvaikutukseen, joka alkaa jo linja-auton suunnittelusta ja päättyy sen romuttamiseen ja kierrätykseen. Koska yli 90% ympäristövaikutuksesta tapahtuu linja-auton ollessa käytössä, ympäristötyön painopiste on kuitenkin polttoaineenlulutuksen vähentämisessä sekä hiilidioksisidin ja muiden ihmisille ja luonnolle haitallisten ilmansaasteiden vähentämisessä. Viimeisen 20 vuoden aikana haitallisten aineiden päästöt pakokaasuissa ovat vähentyneet 60-85%. Samaan aikaan polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet n. 30%.  

 

 

Valmistus
Volvon tuontantolaitoksilla tehdään jatkuvasti töitä, jotta energian ja veden kulutus laskisi ja liuottimien, typpioksidien ja rikkidioksidin pääsy luontoon vähenisi.  Otsonia kuluttavat aineet kuten CFC ja halonit ovat jäämässä pois kokonaan. Useimmissa tuotantolaitoksissamme tuotantojäte ja pakkausmateriaalit lajitellaan ja kierrätetään.  Materiaalinen kuljettaminen paikasta toiseen on järkeistetty ympäristövaikutusten vähentämiseksi.