2013-07-02

Volvo Bussar i Almedalenby Informationsavdelningen

Volvo Bussar är på plats under Almedalsveckan. Tillsammans med Bussbranschens Riksförbund bjuder man in till bussutflykt i företagets nya laddhybrid och till föredrag om elektromobilitet. Hela veckan trafikerar Volvos laddhybrid Visby Flygplats och Almedalen och erbjuder ett miljövänligt resealternativ till besökarna.

Onsdag den 3 juli arrangerar Svenska Bussbranschens Riksförbund en utflykt i Volvos laddhybrid, med bland annat inbjudna politiker från Trafikutskottet. Läget inom den svenska bussbranschen, kollektivtrafikslagen och utvecklingstrender är ämnen som kommer tas upp. En av talarna ombord är Ulf Gustafsson, chef för omvärldskontakter på Volvo Bussar, som kommer presentera Volvos satsning på laddhybrider och elektromobilitet. Med på bussutflykten är också John Strand , ordförande i Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) och VD för Flygbussarna samt Göran Forssén, Förbundsdirektör BR.

På kvällen den 3 juli anordnar Volvo AB ett evenemang där Volvo Bussar deltar, också med fokus på elektromobilitet.

Volvos laddhybrid är en av de extrainsatta bussarna som i samarbete med Flygbussarna kör skytteltrafik mellan Visby Flygplats och Almedalen under hela veckan.

Om Volvos laddhybrid
Volvos laddhybrid kan köra cirka 7 kilometer på enbart el, tyst och emissionsfritt. Laddningstekniken gör det möjligt att sänka dieselförbrukning och koldioxidutsläpp med 75 till 80 procent jämfört med dagens dieselbussar.

I maj sattes Volvo Bussars första laddhybrider i testtrafik i Göteborg. I projektet deltar förutom Volvo Bussar också Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Trafikkontoret och Västtrafik. Projektet delfinansieras av Life+, EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt.

 

Printer friendly version