Bildregler

Alla bilder tillhör Volvo Bussar, och det finns särskilda regler för redaktionell eller kommersiell användning. Bilderna är gratis och det är tillåtet att publicera dem i dags- och affärspress samt andra regelbundet utgivna publikationer. Vid all annan användning, till exempel marknadsföring och kommersiell användning, gäller följande regler:

Bilderna får INTE användas utan skriftligt medgivande från Volvo Bussar.
Bilderna får INTE manipuleras på något sätt.
Bilderna måste presenteras på ett sådant sätt att de inte påverkar Volvo Bussar negativt.

För underleverantörer till Volvo Bussar gäller speciella regler. Kontakta Volvo Bussar via detta formulär för ytterligare information. I de fall ovanstående regler inte följs har Volvo Bussar rätt att vidta rättsliga åtgärder.