Bildregler

Alla bilder tillhör Volvo Buses, och det finns särskilda regler för redaktionell eller kommersiell användning. Bilderna är gratis och det är tillåtet att publicera dem i dags- och affärspress samt andra regelbundet utgivna publikationer. Vid all annan användning, till exempel marknadsföring och kommersiell användning, gäller följande regler:

Bilderna får INTE användas utan skriftligt medgivande från Volvo Buses.
Bilderna får INTE manipuleras på något sätt.
Bilderna måste presenteras på ett sådant sätt att de inte påverkar Volvo Buses negativt.

För underleverantörer till Volvo Buses gäller speciella regler. Kontakta Volvo Bussar för ytterligare information. I de fall ovanstående regler inte följs har Volvo Buses rätt att vidta rättsliga åtgärder.
Kontakta oss för tillstånd eller eventuella frågor. info.buses@volvo.com