Gör en förändring i rätt riktning

Idén bakom Volvo Bytessystem är att göra det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt för dig att byta ut en sliten komponent, så att fordonet inte står längre än nödvändigt på verkstaden.

Det tar i allmänhet kortare tid att sätta dit en av Volvos originaldelar på verkstaden än att reparera den aktuella komponenten. Ju snabbare bussen kommer ut på vägarna igen, desto bättre är det för affärerna.

 

 

Volvos bytesenheter är Volvos originaldelar som återtillverkats med samma process som används för nya delar. Det innebär att de håller samma standard som helt nya delar. De uppfyller samma kvalitetskrav, ger samma prestanda och livslängd och täcks av samma garantier.