Fler människor använder kollektivtrafiken

Ett BRT-system gör trafiken både säkrare och miljövänligare. De separata körfälten minskar den skaderisk som uppstår när bussar, andra fordon och fotgängare ska vistas samtidigt i tät stadstrafik.

BRT-lösningen bidrar dessutom till att luftkvaliteten i städerna förbättras. Genom att större, men färre och modernare bussar används minskar utsläppen. Tack vare de separata körfälten behöver bussarna inte heller stanna och gasa så ofta, vilket sänker bränsleförbrukningen och därmed leder till färre utsläpp.

Erfarenheterna från bland annat Curitiba i Brasilien visar dessutom att den bekväma och snabba BRT-trafiken lockar fler invånare att lämna bilarna och motorcyklarna hemma för att i stället ta bussen, och det minskar utsläppen ännu mer.

Volvo Bussar är för närvarande den tillverkare som har levererat flest bussar till BRT-systemen, vilket till stor del beror på det breda produktprogrammet. I Latinamerika har företaget en marknadsandel på 80 procent. Volvo Bussar kan erbjuda allt från tolvmeters standardbussar till ledade och dubbelledade bussar, av vilka den längsta är hela 26,8 meter lång. Produkterna tillhandahålls med vanliga golv, låga golv eller som lågentrébussar, och med antingen dieselmotorer eller gasdrivna motorer i vissa modeller.