Erfarenhet sedan 1970-talet

Volvo har många års erfarenhet av att samarbeta med städer som har infört BRT. I Curitiba i Brasilien lanserades BRT-systemet redan på 1970-talet, och företaget har även levererat bussar till BRT-systemen i São Paulo i Brasilien, Bogotá och Cali i Colombia, Léon och Mexico City i Mexico samt Santiago i Chile. Staden Santiago visar

att BRT inte bara lämpar sig för de största världsstäderna. Många av koncepten för moderna transportsystem går att tillämpa i de flesta av världens städer. Ett exempel är Göteborg, där det finns en BRT-busslinje.