Världsledande inom moderna BRT-system

Volvo Bussar är världsledande inom leveranser av moderna Bus Rapid Transit-system (BRT). BRT-systemen representerar mycket av vad Volvo står för, till exempel bättre säkerhet, driftekonomi och miljöhänsyn.

Behovet av säkrare, effektivare och miljövänligare kollektivtrafik ökar världen över. Många städer ser Bus Rapid Transit som den mest lovande lösningen. BRT är ett gemensamt begrepp för högeffektiva bussbaserade transportsystem för städer. Det omfattar till exempel separata körfält för bussarna, hög turtäthet, effektiva biljettsystem, bussar som kan ta många passagerare och busshållplatser med hög passagerarkapacitet, där det går snabbt och lätt att stiga av och på bussarna.

När det gäller restider, turtäthet, punktlighet och kapacitet går BRT att jämföra med spårbaserad trafik. Men investeringskostnaderna uppgår till så lite som fem procent av vad som krävs för till exempel ett tunnelbanesystem.
Det går dessutom väsentligt snabbare att utveckla ett fungerande BRT-system, samtidigt som driftkostnaderna är lägre och flexibiliteten större när det gäller linjeplaneringen och koordineringen med matarlinjer.