Volvo 7900 Hybrid - sparar upp till 39 % av bränslekostnaden

Volvo 7900 Hybrid är vår andra serietillverkade hybridbussmodell. Föregångaren har funnits på marknaden i flera år och både bränslebesparingar och driftsäkerhet har dokumenterats i kommersiell drift.

Vår hybridteknik är förmodligen den mest mångsidiga drivlinelösningen när det handlar om att kombinera miljömässiga förbättringar med prestanda, ekonomi och utnyttjandegrad.

  • Dokumenterade besparingar i kommersiell drift
  • Ny lättare karossdesign
  • Ökad passagerarkapacitet 
  • Upp till 39 % bränslebesparing
  • 40-50 % lägre avgasutsläpp
  • Tyst och avgasfri vid busshållplatsen (i electric mode)
  • Optimerad för trafikförhållanden både i innerstad och ytterområden
  • Uppbackad av ett omfattande paket tjänster

Utrustningen kan variera från en marknad till en annan. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande.