Volvo Biarticulated in Colombia

Världsledande på BRT

Volvo har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med städer som infört BRT – Bus Rapid Transit. Våra erfarenheter har gjort oss till världsledande leverantör av skräddarsydda busslösningar och vi har världens bredaste produkterbjudande för moderna BRT-system.

I Latinamerika, där BRT-bussar kör 25 miljoner km per dag, är Volvos marknadsandel för ledade bussar 80 procent och 100 procent för dubbelledade bussar.

För närvarande finns Volvos BRT-bussar på gatorna i städer i Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Indien, Sydafrika och Sverige.

Men BRT lämpar sig inte bara för storstäder. Många av koncepten för moderna transportsystem går att tillämpa i de flesta städer i världen.