Volvo 7900 Hybrid

Volvo 7900 Hybrid - sparar upp till 39 % av bränslekostnaden
Euro 6

Volvo 7900 Hybrid är vår andra serietillverkade hybridbussmodell. Föregångaren har funnits på marknaden i flera år och både bränslebesparingar och driftsäkerhet har dokumenterats i kommersiell drift.

Vår hybridteknik är förmodligen den mest mångsidiga drivlinelösningen när det handlar om att kombinera miljömässiga förbättringar med prestanda, ekonomi och utnyttjandegrad.

• Dokumenterade besparingar i kommersiell drift
• Ny lättare karossdesign
• Ökad passagerarkapacitet 
• Upp till 39 % bränslebesparing
• 40-50 % lägre avgasutsläpp
• Tyst och avgasfri vid busshållplatsen (i electric mode)
• Optimerad för trafikförhållanden både i innerstad och ytterområden
• Uppbackad av ett omfattande paket tjänster 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande.