Volvo Bus Telematics

Med Volvo Bus Telematics kan du hålla kontakten med alla dina fordon och hela tiden övervaka hur de körs, hur mycket bränsle de förbrukar, var de befinner sig, deras punktlighet och många andra parametrar.

Volvo Bus Telematics kan installeras i praktiskt taget alla moderna bussar, såväl Volvo som andra märken.

Vehicle Management
Rätt underhåll är nyckeln till optimerad produktivitet och drifttid. Vi utarbetar en underhållsplan för varje enskild buss. Planen uppdateras sedan med hjälp av insamlade data så att den hela tiden uppfyller de faktiska behoven.
Denna tjänst – Adaptive Maintenance Planning (Anpassad underhållsplanering) – utfärdar påminnelser, hjälper till att boka service samt anger vilka reservdelar som behövs och hur mycket tid som krävs i verkstaden.

Fleet Management
Fleet Management är en tjänst som hjälper dig att hålla koll på prestandan för hela vagnparken.

Bränsleförbrukning, utsläpp, förarprofil, händelser och positionering är de grundläggande funktionerna. Under var och en av dessa funktioner finns detaljerad information och rapporter som ger dig omfattande kunskaper om hur varje buss körs.

Dessa upplysningar tjänar som underlag för planering och åtgärder som kan minska bränsleförbrukning, slitage och utsläpp samt öka passagerarkomforten.

Traffic Management/ITS4mobility
Alla som verkar inom kollektivtrafik vet hur viktigt det med löpande information om driften och om eventuella avvikelser från planen.

Dessutom förväntar sig passagerarna inte bara att bussen kommer i tid. De vill också ha precisa upplysningar i realtid under resans gång.

Traffic Management ger dig de hjälpmedel som behövs ombord på bussen, i kontrollcentret och vid busshållplatserna för att hålla passagerarna informerade och verksamheten under kontroll.