Volvo Bus Services - Training

Volvo Bus Training

Volvo Bus Driver Training minskar bränsleförbrukningen, slitaget och antalet skador på dina bussar. På utbildningen får förarna lära sig hur deras körteknik påverkar bränsleförbrukningen, passagerarkomforten, fordonets livslängd och många andra faktorer som påverkar verksamheten i stort.

För mekaniker finns det chassi- och karossrelaterade kurser, till exempel motorkunskap och motorrenovering, felspårning och elsystemkunskap.


Det finns också en omfattande utbildning i Volvo Bussars hybridlösning. Kurserna kan anpassas så att de passar deltagarnas kunskaps- och erfarenhetsnivåer.

Din lokala säljkontakt kan ge dig mer information om befintliga utbildningsprogram och kurser.