Finansiering

Upptäck fördelarna med en finansieringspartner som verkligen förstår din verksamhet. Volvo erbjuder flera alternativ som är utformade för dina behov, från lån till olika typer av leasing.

Avbetalningslån
Volvo Busslån är en säker och flexibel finansieringslösning för dig som vill äga sin buss. Normalt sett används endast bussen som säkerhet, och kontantinsatsen kan vara ett inbyte. När det gäller räntan väljer du själv om den ska vara fast eller rörlig.

Finansiell leasing
Med Volvo Finansiell Lease kan du på ett enkelt sätt finansiera din buss. Detta innebär att man leasar bussen av oss men använder den som sin egen i rörelsen. Vid leasingperiodens slut, har du möjlighet att förlänga avtalet alternativt köpa bussen till fastställt restvärde.

Operationell leasing
Volvo Busslease ger dig en trygg och bekymmersfri finansiering. I leasingkostnaden ingår ett komplett service och reparationsavtal där Volvo ansvarar för bussens skick. Enklare kan det inte bli.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.