Finansiering

Upptäck fördelarna med en finansieringspartner som verkligen förstår din verksamhet. Volvo kan erbjuda flera lockande alternativ som är utformade för dina behov, från lån till olika typer av leasing. Till exempel:

Finansiell leasing
Ett bekymmersfritt sätt att äga en buss, med fasta betalningar för avtalets huvudperiod samt möjlighet att förlänga hyresperioden till en nominell årlig avgift.

Avbetalningskredit
Ett sätt att äga en buss med regelbundna betalningar på samma nivå under hela perioden.

Operationell leasing
Ett sätt att till en fast och låg kostnad äga ett fordon, som eliminerar restvärdesrisken.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.