En lönsam buss är en buss i trafik

Professionellt förebyggande underhåll är något av det bästa du kan investera i. Volvo erbjuder flera alternativ som kan skräddarsys helt efter dina behov. Vilket alternativ du än väljer kan du vara säker på att våra kvalificerade mekaniker, med hjälp av Genuine Volvo Service och Volvos originaldelar, visar maximal omsorg om din buss.
På så sätt kan du ägna dig helt åt att utveckla din egen verksamhet.