Biodiesel och syntetisk diesel

Biodiesel är ett bränsle som framställs av vegetabiliska oljor och fetter genom en process som kallas transesterifiering. Det benämns även FAME (Fatty Acid Methyl Ester). De vanligaste råvarorna är rapsolja eller solrosolja, som kan blandas med konventionellt dieselbränsle, men mot bakgrund av att energieffektiviteten från källa till hjul är låg och dessutom ger mer kväveoxidutsläpp med nuvarande vagnpark. Koldioxidutsläppen minskar däremot med omkring 60 procent jämfört med vanligt dieselbränsle, även om potentialen för framställning av större kvantiteter är begränsad. Observera att Volvos produkter i dag är kompatibla med biodiesel när bränslet blandas med konventionellt dieselbränsle.

Syntetisk diesel är en blandning av syntetiska kolväten som framställs genom förgasning av biomassa och kan blandas med konventionellt dieselbränsle. Rent tekniskt är även det här bränslet en typ av biodiesel, men det hanteras separat av praktiska skäl. Det har flera olika källor och en mängd användningsområden. Det har däremot lägre energieffektivitet än andra produkter som framställs av syntetiska gaser och produktionen är för närvarande mycket begränsad. Syntetisk diesel är fullt kompatibelt med de Volvomotorer som finns på marknaden.