Biogas/CNG

Biogas är ett gasformigt bränsle som till största delen består av kolvätet metan. Biogas kan utvinnas i reningsverk, på soptippar och på andra platser där biologiskt nedbrytbart material finns. Det kan framställas lokalt, utsläppsnivåerna är låga och det förekommer inget sot. Jämfört med dieselbränsle är energieffektiviteten bara 20 procent och för närvarande produceras endast små volymer. Bussar som drivs med biogas är koldioxidneutrala. Volvo Bussar har en gasdriven 9-litersmotor med utsläppsnivåer under Euro 5 och EEV-normerna. Biogas kan ersättas med naturgas (CNG) som släpper ut avsevärt mindre koldioxid än diesel, trots att det är ett fossilt bränsle.