Bränsleeffektivitet

Tack vare Volvos nya motorer med SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction) har vi minskat bränsleförbrukningen väsentligt. Vi har redan ett brett utbud av turistbussar och andra bussar som följer utsläppskraven enligt både Euro 5 och EEV (Environmental Enhanced Vehicle).

Bussföretagens strävan efter lägre bränsleförbrukning går hand i hand med minskad miljöpåverkan. Många konkurrenter har höjt bränsleförbrukningen i takt med att utsläppskraven har blivit tuffare genom att använda en EGR-lösning som uppfyller utsläppskraven. Volvo Bussar har gjort det motsatta och tagit fram ett program med SCR-motorer med en bränsleförbrukning som håller världsklass. Bränsleförbrukningen har sänkts med upp till 17 procent jämfört med tidigare motorgenerationer.

Volvos SCR-teknik
För att uppfylla kraven på låga kväveoxidnivåer i Euro 4, Euro 5, EEV och Euro 6 använder Volvo en effektiv och noggrant testad SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction, dvs. selektiv katalysatorreduktion). I en process där AdBlue - en blandning av urea och vatten - sprutas in i avgaserna kan kväveoxiderna omvandlas till ofarlig kvävgas och vattenånga.

Volvo Bussar uppfyller redan Euro 5
Nästa nivå av utsläppsgränserna i Europa, Euro 5, börjar gälla från och med hösten 2009 med krav på att kväveoxidutsläppen måste minskas med ytterligare 40 procent. Tack vare Volvos SCR-teknik har Volvo Bussar redan ett heltäckande utbud av bussar och turistbussar som uppfyller de här kraven.

Volvo Bussar uppfyller redan EEV
EEV (Environmental Enhanced Vehicle) är en frivillig utsläppsstandard inom EU med krav på ännu lägre nivåer än Euro 5. Tack vare Volvos SCR-teknik har Volvo Bussar ett brett utbud av fordon som uppfyller EEV-normerna.