Hållbara transportlösningar

Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare. Genom våra center för forskning och utveckling i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika stärker vi vårt globala erbjudande med lokal expertis och närvaro.

I alla delar av vår organisation fokuserar vi på Volvos tre kärnvärden – kvalitet, säkerhet och miljöomsorg. Vårt framgångsrika arbete med att etablera hybridteknologi och eldrift på marknaden är ett bevis på vår ledande roll inom området.


Att transportera människor innebär ett särskilt ansvar när det gäller säkerhet – ett område där Volvo har ett grundmurat förtroende. Nya säkerhetshöjande produktegenskaper och system introduceras kontinuerligt och vår FoU-plan för säkerhet sträcker sig flera decennier framåt i tiden.

Globalt är vi över 7 000 starkt engagerade medarbetare, som årligen levererar över 10 000 fordon, alla i klassen över 12 ton. Vi är aktiva över hela världen och vårt servicenätverk omfattar fler än 140 länder.