Hög tillförlitlighet och klass

• Hög tillförlitlighet, vilket innebär att bussen kan utnyttjas fullt ut med minimala service- och reparationskostnader.
• Lång livslängd ger låga totalkostnader och hög tillgänglighet.
• Attraktiv produktdesign, vilken förbättrar profilen i passagerarnas ögon och gör produkten mer attraktiv.

• Hög standard på komfort och säkerhet garanterar en behaglig och trygg resa för passagerarna.
• Högklassig, effektiv och säker arbetsmiljö för föraren.