Framtidens kvalitetskrav

Volvo Bussar har ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att kunna uppfylla framtidens kvalitetskrav. En uppmärksam produktplaneringsavdelning sätter ramen för utvecklingen av nya produkter. Genom att säkra kvaliteten i alla delar av kedjan och arbeta utifrån tydligt definierade mål kan Volvo Bussar garantera hög kvalitet på sina produkter och tjänster.