Målet är att överträffa förväntningarna

Volvo Bussar har förtjänat sitt goda rykte runtom i världen tack vare vår utmärkta tillförlitlighet. Tillverkning av produkter med hög kvalitet har alltid varit det grundläggande målet för Volvo Bussar. Vi bygger tillförlitliga bussar som uppfyller kundernas noggranna krav avseende passagerarkomfort, körsäkerhet och totalekonomi. Detta innebär att kvalitetsarbetet utgör en avgörande del av vår globala organisation, från produktutveckling och konstruktion till inköp, tillverkning, försäljning och service. Målet med Volvos kvalitetsarbete är inte bara att tillfredsställa kundernas behov, utan att överträffa deras förväntningar.

Grundpelare för vårt kvalitetsarbete
• Djupgående analyser av kundnöjdheten som utgångspunkt för åtgärder
• Ständiga förbättringar, pådrivna av anställda med inflytande
• Processorientering och benchmarking-jämförelser med det bästa i världen
• Ledarengagemang