Ett omfattande kvalitetsarbete

I syfte att garantera konsekvent och omfattande kvalitetsarbete använder Volvo Bussar den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. Alla avdelningar som arbetar med produktutveckling, produktion, försäljning eller service vid Volvo Bussar är certifierade eller håller på att certifieras enligt ISO 9001.

Volvo Buses använder även de TQM-riktlinjer och TQM-värden (Total Quality Management) som tagits fram av SIQ, det svenska kvalitetsinstitutet.