En unik kunskapsbank

Statistiskt sett är bussresor det säkraste transportsättet. Jämfört med de flesta andra transportformer är olycksrisken väldigt låg. Men om en buss som är fullastad med människor råkar ut för en olycka, kan följderna bli mycket allvarliga. Volvo Bussars säkerhetsarbete bygger bland annat på information från olyckor som har inträffat i verkligheten.

Tack vare Volvos trafikolycksforskning och våra egna team för olycksundersökningar som har funnits sedan i mitten av 1970-talet har vi tillgång till över 30 års olycksdata för tunga fordon.

Det är en unik kunskapsbank. Tillsammans med säkerhetstesterna och extern forskning har den gett oss stora kunskaper om orsakerna bakom olyckor och skador och vad man kan göra för att förebygga dem.

Eftersom vi tillhör Volvokoncernen har vi även tillgång till specialkunskaper inom områden som utveckling av transportsystem för säkrare och effektivare kollektivtrafik och avancerad teknisk utveckling för en rad olika fordonssäkerhetssystem.