Kännetecknas av säkerhet

Säkerhetsfilosofi -
Säkrare transportmedel ger färre personskador och mindre mänskligt lidande.
Färre skador minskar behovet av kostsam sjukvård och rehabilitering.
Säkrare bussar och hållplatser ökar säkerheten för både passagerare och förare.
En säker förare är en effektiv förare. Säkra passagerare är lojala passagerare.

Säkerhetspolicy -
Volvos produkter kännetecknas av säkerhet. Volvo ska erbjuda sina kunder produkter som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven.
Volvo ska anses som en ledande tillverkare av säkra bil- och transportprodukter, säker utrustning och säkra system.