Att undvika olyckor

Vårt övergripande mål är att göra så mycket som möjligt för att undvika olyckor över huvud taget. Eftersom de flesta olyckor orsakas av den mänskliga faktorn, ser Volvo Bussar som sin främsta uppgift att ge föraren bästa möjliga förutsättningar för att hantera fordonet säkert i alla situationer.

Volvo Bussar förarutbildning ger en bra grund för detta. Själva bussen är dessutom försedd med en rad system som alla bidrar till hög säkerhet.

En ambition är att erbjuda säkerhetslösningar och utrustning av olika slag i våra bussar, vilket hjälper förarna att manövrera bussen säkert. Det kan också vara system som varnar i förväg. Ett exempel är ESP-funktionen i det elektriska bromssystemet.