Att minska risken för skador

Om en olycka trots allt skulle inträffa, är vårt mål att så långt det är möjligt minska risken för skador på föraren och passagerarna. Förutsättningarna för olika typer av busstrafik skiljer sig åt. En buss i stadstrafik, som regelbundet startar och stannar för att människor ska kunna stiga på och av, har ett snabbt passagerarflöde och kör ganska korta avstånd vid låg hastighet.

Lösningarna för stående passagerare på stadsbussar ser därför annorlunda ut än lösningarna för intercitybussar.

Långfärdsbussar och intercitybussar körs i allmänhet i högre hastigheter och har passagerare som sitter ned och använder säkerhetsbälten. Olyckor som sker i den här trafiken sker ofta med personbilar. I sådan fall är det mer sannolikt att passagerana i bilen blir mer skadade än passagerarna i bussen. För att förbättra situationen har Volvo Bussar utvecklat ett skydd, FUPS, för att undvika att bilen glider in under bussen vid en frontal kollision, vilket är den vanligaste olyckstypen. FUPS står för Frontal Underrun Protection System.

Klicka här och läs mer om FUPS-systemet.