Personlig säkerhet och brandsäkerhet

Det är viktigt med säkerhet för förare, guider och passagerare. För förare kan det handla om överfalls- och rånsituationer eller besvärande passagerare som inte vill betala sin biljett och kan vara påverkade av droger och alkohol. I sådana situationer kan en övervakningskamera spela en stor roll för att öka säkerheten.

 

Följderna av en olycka blir avsevärt mindre om passagerarna vet hur de ska bete sig i en nödsituation. Därför har Volvo Buses tagit fram säkerhetsinformation som liknar den som används ombord på flygplan. Informationen finns både i en mapp på baksidan av passagerarsätena samt på ett videoband.

Du får veta mer i vår film:
"Säkerhet ombord"