Utformad för att minimera skaderisken

Volvo håller världsklass när det gäller fordonssäkerhet. Syftet med Volvos säkerhetsarbete är dels att förhindra olyckor, dels att minimera skador när en olycka inte går att undvika. Bland de viktigaste förebyggande säkerhetsåtgärderna märks goda köregenskaper, bra väghållning och god bromsförmåga. Genom att förse bussarna med förstärkta karosser, säkerhetsbälten och skyddande inredningar, kan Volvo minska risken att passagerarna skadas vid en kollision.

Föraren spelar en viktig roll under det förebyggande säkerhetsarbetet vid Volvo Bussar. Genom en kombination av goda köregenskaper, bra väghållning, effektiva bromsar och en bra förarmiljö kan föraren slappna av och arbeta effektivt och säkert.


 

En ergonomiskt utformad arbetsplats med hög komfort, rätt placerade reglage och instrument, ett behagligt klimat och bra sikt innebär att föraren kan vara alert och vaksam under hela sitt pass. Volvo erbjuder också en omfattande förarutbildning så att föraren kan hantera bussen på ett säkert sätt.

För att minska riskerna om en olycka trots allt skulle inträffa är Volvos bussar utformade så att risken för skador på förare, guider och passagerare minimeras.