80-årig busshistoria

Vårt företags utveckling bygger på integration och samexistens med våra kunder samt hängivenheten hos vår engagerade och skickliga personal. Deras innovativa och kreativa förmåga i kombination med mycket hårt arbete har hjälpt företaget under åren och gett en stor utvecklingspotential inför framtiden. Under Milstolpar kan du följa några av de viktigaste utvecklingsstegen i Volvo Bussars historia.