ฝ่ายขาย

ค้นหาข้อมูลติดต่อ Volvo ในพื้นที่ของคุณ

ค้นหาตัวแทนขายของ Volvo ที่ทุ่มเทและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณทำงานประจำวันได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากที่สุด

Dechchai Kulkarineetham
General Manager – Volvo Buses, Region Thailand
+66 (0) 952 070 305
dechchai.kulkarineetham@volvo.com

Surat Prasertsantavee
Bus Regional Sales Manager
+66 (0) 818 144 071
surat.prasertsantavee@volvo.com

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ

บริการ

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด