Volvo Buses

ČESKÁ REPUBLIKA

Volvo Action Service

Podpora asistenčních služeb v terénu

Služba Volvo Action Service je celoevropská asistenční služba otevřená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vícejazyčná telefonická podpora a řada asistenčních služeb zaručují maximální dobu provozuschopnosti a minimální prostoje.

Zavolejte na bezplatné telefonní číslo země, kde se právě nacházíte.

AR 800 666 46 39 HU 06800 123 61
AT 0800 29 89 64 IT 800 87 83 56
AU 1 800 086 586 IE 1800 55 32 07
1800 70 92 92***
BE 0800 159 45
00800 335 577 99
KZ 8 800 1000 7788*****
BR 800 41 61 61 LU 0800 2560
BY 8 820 0321 0003****
8 800 1000 7788*****
MX 1-800-528-6586
CA 1-800-528-6586 NO 800 114 06
00800 335 577 99
CH 0800 55 11 78
00800 335 577 99
NL 0800 022 52 41
00800 335 577 99
CL 800 64 68 15 PE 800 533 86
CZ 0800 18 72 93 PT 800 80 50 32
DE 0800 181 03 00
00800 335 577 99
RU 8 800 333 7400
8 800 100 7799*****
DK 800 101 57
00800 335 577 99
SE 020 79 58 27
00800 335 577 99
ES 900 99 32 47
900 983251*
TR 00800 329 13 22
FR 0800 90 75 18
00800 335 577 99
UA 8 800 502 9710*****
FI 0800 11 32 02 US 1-800-463-7738
GB 0800 89 88 39
0800 92 92 92**
UY 000 40 55 125
GR 00800 321 23 22 ZA 0860 11 22 12

Ostatní země +32 9 255 67 11
(není bezplatné telefonní číslo)

* Mělo by být používáno pouze zákazníky ES a PT v ES. 

** Mělo by být používáno pouze zákazníky GB a IE v GB.

*** Mělo by být používáno pouze zákazníky IE a GB v IE.

**** Lze použít pouze na pevných telefonních linkách, nikoli na mobilních.

***** Měli by používat pouze zákazníci BY, KZ, RU a UA v BY, KZ, RU a UA