Volvo Buses

ČESKÁ REPUBLIKA

Správa vozidel

Provozuschopnost je klíčem k produktivitě. Vaše autobusy by měly být na silnici. Vždy včas a v cíli podle jízdního řádu. Pro maximalizaci produktivního času je ve vašem zájmu znát stav každého vozidla. S těmito informacemi je možné podstatně zefektivnit plánování údržby i servisních úkonů.

Latest Press Release

Latest Press Release

Kontaktujte mě ohledně

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information