Volvo Buses

ČESKÁ REPUBLIKA

Přehledy

Analytický nástroj

Přehledy považuje mnoho uživatelů za jádro systému pro správu vozového parku. Právě z toho důvodu nabízí systém Volvo Connect nejen komplexní a standardní přehledy, ale také funkce pro jejich sdílení, exportování a přizpůsobování.

Souhrn, stejně jako všechny podrobnosti

Máte pocit, že vám stoupají náklady na pohonné hmoty? Nebo máte starosti, pokud jde o výkon vozového parku? Projděte si přehledy a získáte odpověď, stejně jako dobrý počáteční bod pro určení, proč tomu tak je. Spotřeba pohonných hmot a energie, environmentální parametry a data týkající se bezpečnosti najdete ve standardních přehledech: pro celý vozový park, jednotlivá vozidla nebo skupiny vozidel.

Přizpůsobení, sběr dat, analýza

Můžete si navrhnout také vlastní přehledy. Široký výběr parametrů vám umožní vyhledávat potřebné podrobnosti nebo data volně kombinovat. A co víc, můžete sdílet přehledy s kolegy, dokonce i externě, případně si je stáhnout v podobě čitelné pro tabulkové kalkulátory a dále je analyzovat.

Standardní přehledy

Pro vaše pohodlí jsme v systému Volvo Connect předdefinovali sadu standardních přehledů. Každý z nich obsahuje výběr často používaných parametrů, dohromady pokrývají většinu obvyklých potřeb. Všechny standardní přehledy je možné upravovat a uložit v podobě vlastních přizpůsobených přehledů.

Výkon

Přehled výkonu ukazuje základní data jako dobu jízdy, ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost a dobu, kdy běžel motor na volnoběh. Můžete předmět řadit podle vozidel, řidičů, ať už jednotlivých osob, či skupin. Můžete také snadno měnit období či parametry a hledat trendy.

Pohonné hmoty a AdBlue

Pro většinu provozovatelů autobusů představují pohonné hmoty nejvýznamnější nákladovou položku. Z tohoto přehledu se nejen dozvíte, kolik pohonných hmot jste spotřebovali, ale také to, jaká část spotřeby připadá na volnoběžný chod, jízdu či používání tempomatu. A samozřejmostí je i údaj v podobě počtu litrů na 100 km.

Environmentální data

Zde najdete pohromadě údaje týkající se životního prostředí. Jsou zde vypočítány hlavní údaje o emisích, například CO2, oxidů dusíku či pevných částic. Dále zde najdete třídu motoru a emisní profil, údaje o spotřebě pohonných hmot, energie a ujeté vzdálenosti. Můžete také zkontrolovat, jaká vzdálenost byla ujeta s emisemi překračujícími normální hodnoty.

Souhrn

Velmi užitečný přehled, kde můžete rychle zobrazit spotřebu, vzdálenost, čas a průměrnou rychlost pro různé jízdní podmínky: podle vozidla, řidiče, skupiny či jednotlivých vozidel/řidičů.

Bezpečnost

Přehled Bezpečnost lze stejně dobře považovat za indikátor pohodlí pro cestující. Zde můžete vidět, jak moc či jak často docházelo k intenzivnímu zrychlování či brzdění, případně jak často byla aktivována funkce ABS. I zde je možné řadit data podle vozidel, řidičů nebo skupin.

Přehledy zaměřené na elektromobilitu

Volvo Connect nabízí dva speciální přehledy pro elektrobusy. Spotřeba energie představuje obdobu přehledu Pohonné hmoty a AdBlue, Elektrický výkon sleduje více parametrů, například vzdálenost, průměrnou rychlost nebo rekuperaci energie.

Kontaktujte mě ohledně

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information