Volvo Buses

ČESKÁ REPUBLIKA

Integrace

Spolehlivá data o vozidle jsou pro zachování efektivity a provozuschopnosti klíčová. Volvo poskytuje rozsáhlé možnosti sdílení dat s vašimi stávajícími systémy, stejně jako se systémy, které vyvíjíte. Taková možnost je skutečnou výhodou pro provozovatele, dopravní společnosti a dodavatele systémů, kteří jsou třetími stranami.

Data v reálném čase a historická data

Potřeba informací bývá rozmanitá. Přehledy a statistiky bývají zásadní pro sledování trendů, umožňují vidět účinky změn. Také můžete mít zájem nastavit různé parametry oznámení určitých událostí či dosažení kritických hodnot. Pro účely integrace poskytujeme obě možnosti.

 

Volvo a ITxPT

Volvo podporuje myšlenku, že hardware a software je třeba navrhovat tak, aby bylo možné integrovat jednotlivé moduly do soudržné architektury. Právě z tohoto důvodu se Volvo zapojuje do iniciativy ITxPT, jejímž je zakládajícím členem.

Kontaktujte mě ohledně

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information