Volvo Buses

Denmark

Arrangementer

Dybdegående gennemgang

Hændelser er begivenheder som sker om bord på køretøjet. Næsten alt logges og transmitteres. Ved at filtrere og analysere kan du identificere uregelmæssigheder og spotte mønstre. I kombination med positions- og køreprofiltjenesterne er det et kraftfuldt værktøj, der hjælper med produktivitetsforbedring.

Hvad, hvor og hvornår

Under drift logges alle køretøjshændelser. Den præcise tid og position gemmes sammen med andre data, og denne strøm af hændelsesdata udgør de rå data, der anvendes til flere andre tjenester.

Kort- og listevisning

Når Volvo Connect-kortlægningsværktøjet benyttes, vil alle begivenheder blive vist på et kort. Hver post tilbyder ligeledes en hændelsesbeskrivelse, køretøjets ID, hastighed, SOC eller brændstofniveau og kilometertælleraflæsning.

Kraftig filtrering

Under en vagt, registrerer hver bus i din flåde hundredvis af begivenheder – godt for statistikken, men en udfordring for klarhed. Takket være filtreringsfunktionerne og brugen af notifikationer, kan du let filtrere i dataene og vælge dem, du ønsker at få vist.

Kontakt mig angående

Privacy policy *

Ved at indsende denne formular med markering i afkrydsningsfeltet for privatlivspolitik giver du Volvo Group tilladelse til at gemme dine personoplysninger og bruge dem til formål relateret til din anmodning.

Privatlivsmeddelelser og andre oplysninger

Contact me about

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information