Buss

NORGE

Selvkjørende busser og automatisering

Visjonen med selvkjørende busser

Ved å introdusere automatiserte funksjoner vil busstrafikken forbedres både når det gjelder sikkerhet og effektivitet. Sjåførassistentsystemer, sikkerhetsfunksjoner og lading av elektriske busser er det som kommer først. Hvis vi ser fremover, kjører Volvo allerede fullskala felttester med selvkjørende busser i kontrollerte omgivelser. Selvkjørende busser i den vanlige trafikken hører fortsatt fremtiden til, men Volvo vil være mer enn klare når førerløs kjøring blir tillatt.

Felttesten for selvkjørende busser i Singapore

I Singapore har Volvo Buss og Nanyang Technological University gjennomført en felttest med verdens første selvkjørende buss i full størrelse. Bussen Volvo 7900 Electric er utstyrt med flere sensorer og navigeringskontroller som styres av et omfattende system med kunstig intelligens (AI) som er inkludert i Volvo Autonomous Research Platform. Prosjektet er et samarbeid med Land Transport Authority (LTA) for å utvikle og foreta utprøving av selvkjørende busser for faste ruter og rutetider.

Automatisering i bussdepoter

Selvkjørende kjøretøy i depoter vil være ett av de første kommersielt tilgjengelige bruksområdene for automatisering. Flytting av busser mellom vasking, lading og parkering han håndteres med perfekt presisjon praktisk talt uten menneskelig inngripen. Volvo og transportoperatøren Keolis viste mulighetene på et arrangement i Vest-Sverige, der en Volvo 7900 Electric kjørte rundt på området automatisk.

Veien mot selvkjørende busser

Selv om teknologien for selvkjørende kjøretøy allerede er her, er det mange andre aspekter å vurdere etter hvert som kunstig intelligens tar over kjøretøyskontroll og beslutningstaking. Hos Volvo er vi i forkant og utfører vår egen forskning og jobber også sammen med uavhengige akademier.

Automatiske sjåførassistentsystemer

Det finnes allerede flere automatiserte funksjoner som hjelper sjåføren med å kjøre tryggere og med færre distraksjoner. Systemer for kjørefeltassistent og kollisjonsvarsel er grunnleggende funksjoner. Disse systemene vil utvikles videre og bli enda bedre, men de krever fortsatt interaksjon med, og handlinger av, en sjåfør.

Selvkjørende på avgrensede områder

Dagens sensorteknologi muliggjør kontrollert og nøyaktig førerløs fremdrift. Med tilkoblede funksjoner kan førerløse kjøretøy også kommunisere med hverandre i henhold til forhåndsdefinerte algoritmer. I avgrensede områder som depoter eller ladestasjoner, er alle relevante parametere kjent, og bussene kan bevege seg rundt på en trygg måte uten menneskelig inngripen.

Selvkjørende i trafikken

For selvkjørende kjøretøy er overgangen fra avgrensede områder til vanlig bytrafikk enorm og det krever nøye planlegging å komme dit. Ett sannsynlig første initiativ er Bus Rapid Transit, der bussene har egne kjørebaner der det ikke er andre veibrukere. Når de automatiserte systemene skal håndtere færre parametere, vil BRT bli et viktig testområde for selvkjørende kjøretøy.

Nyskapende teknologi

Selvkjørende kjøretøy krever forskjellig type teknologi. Smarte algoritmer, pålitelige sensorer, superrask datakommunikasjon og sviktsikre mekaniske undersystemer er bare noen eksempler. Volvo utvikler og lanserer hele tiden funksjoner og egenskaper som vil bli en del av fremtidige systemer for selvkjørende kjøretøy.

Volvo Autonomous Research Platform

Volvo Autonomous Research Platform en programvareklynge som behandler data fra navigasjonssystemet og flere sensorer. Dette inkluderer LiDAR-sensorer til deteksjon og avstandsmåling, stereokameraer som tar bilder i 3D og et avansert globalt navigasjonssystem som bruker sanntidskinematikk.

Registrering av fotgjengere og syklister

Systemet for registrering av fotgjengere og syklister overvåker kontinuerlig bussens rute med et kamera. Når systemet oppdager ubeskyttede veibrukere i nærheten av bussen, sender det ut en lyd for å varsle andre veibrukere om at en buss nærmer seg. Samtidig varsles sjåføren via lyd- og lyssignaler inni kjøretøyet. Hvis det er en umiddelbar fare for en hendelse, aktiveres bussens horn.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering, VDS, er praktisk talt en avansert form for servostyring laget for å gjøre kjøringen enklere, mer komfortabel og mer nøyaktig. Men det er også en elektromekanisk komponent som kan styre bussen når den får data fra et system for selvkjøring. Kjernekomponentene i VDS omfatter en elektrisk motor, en hydraulisk styresnekke, en kontrollenhet og en rekke sensorer.

Fremtiden skjer nå

Vi tror at automatisering vil redefinerte de kommersielle transportløsningene de fleste av oss er avhengige av hver dag.

Vil du vite mer?

Send oss et spørsmål

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Snakk med en selger

Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.

Lokale salgskontakter

Finn en forhandler

Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.

Forhandlerne våre

Beslektede nyheter og historier