Buss

NORGE

E-mobilitet

Lag din egen nullutslippsby med Volvo Buss

Byer over hele verden jobber med å løse de største urbaniseringsutfordringene: luftkvalitet, støy og køer. Vi i Volvo er overbevist om at vi kan gjøre en forskjell med våre bærekraftige transportløsninger. Vi ønsker å hjelpe byene med å bli nullutslippsbyer – ingen utslipp, ingen støy, ingen køer og ingen ulykker. Hvordan? Ved hjelp av en komplett e-mobilitetsløsning, effektive elektriske busser, fremtidssikre teknologier og vår lange og brede erfaring.

Volvo Buss' film med manifest om nullutslippsbyen

Null utslipp

Måten vi transporterer folk på i byene har stor innvirkning på livskvaliteten vår og miljøet. Over 90 % av verdens befolkning bor på steder der luften ikke oppfyller Verdens helseorganisasjons retningslinjer for god luftkvalitet. Vi i Volvo Buss er overbevist om at e-mobilitetstilbudet vårt med rene og stillegående busser er en del av løsningen. Siden elektriske busser ikke slipper ut eksos, kan de kjøres i sensitive områder og miljøsoner, og dermed bidra til lavere CO2-utslipp og mindre luftforurensning.

Null støy

Støyforurensing er en aktuell utfordring i de aller fleste byer. Det er godt dokumentert at for mye støy påvirker folkehelsen negativt, og det er også en økende bevissthet om de merkostnadene støyen skaper. Med våre stillegående elektriske busser kan støyforurensningen reduseres til et minimum. Dette betyr at de kan brukes overalt døgnet rundt: i stille soner, i boligområder om natten uten å vekke innbyggerne, og de kan til og med stoppe ved bussholdeplasser innendørs.

 

Null ulykker

Hos Volvo kommer alltid sikkerheten først. Det ligger i DNA-et vårt, og vi har en klar sikkerhetsvisjon: ingen ulykker med Volvos produkter. Vår komplette e-mobilitetsløsning omfatter tilkoblede tjenester for sonehåndtering og elektriske busser med avansert sikkerhetsteknologi som hjelper byene med å forhindre ulykker i bytrafikken. Sikkerhetssoner, registrering av fotgjengere og syklister, elektronisk stabilitetsprogram og muligheten til å ha sikkerhetsbelter i alle setene er bare noen eksempler.

Null køer

Kødannelse er blant de største utfordringene i byer over hele verden. Det fører ikke bare til dårlig luftkvalitet, støy og miljøbelastning, det innebærer også at folk bruker timevis i trafikken hver eneste dag. Vi må reise sammen for å utnytte veiene våre best mulig. Volvo elektriske busser har stor kapasitet og effektiviserer kollektivtransporten – laget for mennesker, av mennesker. For å redusere antallet biler i bytrafikken og unngå køer.

 

Lag din egen nullutslippsby med Volvo Buss

En komplett e-mobilitetsløsning

Volvo tilbyr en komplett e-mobilitetsløsning på det europeiske markedet. Løsningen er utviklet og konfigurert i tett samarbeid med hver enkelt by og omfatter alt fra effektive elektriske busser og relevante tjenester, til åpen infrastruktur og implementering. Alt i en nøkkelferdig Volvo-løsning. Det er ingen grunn til å vente. Implementeringen kan gjøres gradvis, rute for rute.

Simulations and implementation

Route length, frequency, capacity and local regulations means different e-mobility solutions in each city. Volvo has long experience of simulation and implementation of electric bus networks in a number of cities. For the infrastructure we partner with the city’s preferred supplier and energy authority.

 

Volvos nøkkelferdige løsning

Med en nøkkelferdig Volvo-løsning får du driftsgaranti til en bestemt kostnad per kilometer. Sammen definerer vi vilkår og kapasitetskrav for spesifikke ruter. Deretter leverer vi en komplett løsning med kjøretøy, infrastruktur, batterihåndtering, tjenester og prosjektstyring der Volvo tar seg av vedlikehold og reparasjon av kjøretøyene til en fast månedlig kostnad. Du får driftssikre kjøretøy som er klare til bruk hele dagen.

Fremtidsrettet

Hvordan sikrer du kollektivtransporten i en by for fremtiden? Volvo har vært en pioner innen utviklingen av e-mobilitetsløsninger i mange år, og Volvo-konsernet har omfattende ekspertise på dette området. Vi jobber tett på ledende byer, med å implementere bærekraftige og fremtidsrettede elektriske bussystemer. Åpne standarder er et viktig eksempel på fremtidssikker teknologi. En annen viktig faktor er Volvos avanserte og tilkoblede produkter og tjenester, som er klare til å oppfylle nye forskrifter og ivareta den gradvise utviklingen av automatiseringsløsninger.

Få flere nuller i din bedrift

Vil du vite mer?

Send oss et spørsmål

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Snakk med en selger

Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.

Lokale salgskontakter

Finn en forhandler

Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.

Forhandlerne våre