Buss

NORGE

Selvkjørende busser

Det å kjøre en turbuss er et stort ansvar, ettersom det innebærer å frakte passasjerene trygt og komfortabelt dit de skal. Selv om teknologien for selvkjørende kjøretøy allerede er her, er det mange andre aspekter å vurdere etter hvert som kunstig intelligens tar kontroll over kjøretøyene og begynner å ta valg knyttet til kjøringen. Når verden er klar for denne teknologien, er vi i Volvo også klare.

Nyskapende teknologi

Avanserte førerassistentsystemer og selvkjørende kjøretøy krever ulike typer teknologi. Smarte algoritmer, pålitelige sensorer, superrask datakommunikasjon og sviktsikre mekaniske undersystemer er bare noen eksempler på dette. Volvo utvikler og lanserer hele tiden funksjoner og egenskaper som vil bli en del av fremtidige systemer for selvkjørende kjøretøy.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering, VDS, er praktisk talt en avansert form for servostyring laget for å gjøre kjøringen enklere, mer komfortabel og mer nøyaktig. Men det er også en elektromekanisk komponent som kan styre bussen når den får data fra et system for selvkjøring. Kjernekomponentene i VDS omfatter en elektrisk motor, en hydraulisk styresnekke, en kontrollenhet og en rekke sensorer.

Kollisjonsvarsel med automatisk bremsing

Registrerer kjøretøy foran, og advarer sjåføren når det er fare for kollisjon. Kjøretøyet bremser automatisk hvis advarselen overses. I motsetning til enklere systemer bruker Volvo-systemet en kombinasjon av radar og kamera.

Kjørefeltassistent

Holder oversikt over veimerkingen, og advarer sjåføren dersom bussen utilsiktet er på vei ut av filen. Det første varselnivået er diskret slik at passasjerene ikke forstyrres, men hvis sjåføren ikke foretar seg noe, gis et langt tydeligere varselsignal.

Adaptiv Cruise Control

En etablert teknologi som oppdager saktegående kjøretøy foran bussen, og justerer farten for å holde trygg avstand. Som med alle andre førerassistentsystemer fører denne funksjonen oss ett skritt videre på veien mot fremtidens selvkjørende kjøretøy.

Sjåførvarselassistent

Et intelligent system som sporer kjøreatferden din. En avansert algoritme identifiserer mønstre i rattets bevegelser. Hvis den oppdager tretthet, blir du varslet via et hørbart signal og en melding på skjermen.

Veien mot selvkjørende busser

Selv om teknologien for selvkjørende kjøretøy allerede er her, er det mange andre aspekter å vurdere etter hvert som kunstig intelligens tar over kjøretøyskontroll og beslutningstaking. Hos Volvo er vi i forkant og utfører vår egen forskning og jobber også sammen med uavhengige akademier.

Automatiske sjåførassistentsystemer

Det finnes allerede flere automatiserte funksjoner som hjelper sjåføren med å kjøre tryggere og med færre distraksjoner. Systemer for kjørefeltassistent og kollisjonsvarsel er grunnleggende funksjoner. Disse systemene vil utvikles videre og bli enda bedre, men de krever fortsatt interaksjon med, og handlinger av, en sjåfør.

Selvkjørende på avgrensede områder

Dagens sensorteknologi muliggjør kontrollert og nøyaktig førerløs fremdrift. Med tilkoblede funksjoner kan førerløse kjøretøy også kommunisere med hverandre i henhold til forhåndsdefinerte algoritmer. I avgrensede områder som depoter eller ladestasjoner, er alle relevante parametere kjent, og bussene kan bevege seg rundt på en trygg måte uten menneskelig inngripen.

Selvkjørende i trafikken

For selvkjørende kjøretøy er overgangen fra avgrensede områder til vanlig bytrafikk enorm og det krever nøye planlegging å komme dit. Ett sannsynlig første initiativ er Bus Rapid Transit, der bussene har egne kjørebaner der det ikke er andre veibrukere. Når de automatiserte systemene skal håndtere færre parametere, vil BRT bli et viktig testområde for selvkjørende kjøretøy.

Automatisering i virkeligheten

Teknologien som kreves for selvkjørende kjøring i kontrollerte miljøer, finnes allerede. Gjennom feltforsøk og forskning videreutvikler og forbedrer vi denne funksjonaliteten kontinuerlig, slik at den kan utgjøre fundamentet for fremtidens førerløse kjøring. Nedenfor ser du to eksempler – et bussdepot i Sverige og et universitetsområde i Singapore.

Felttesten for selvkjørende busser i Singapore

Vil du vite mer?

Send oss et spørsmål

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Snakk med en selger

Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.

Lokale salgskontakter

Finn en forhandler

Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.

Forhandlerne våre

Beslektede nyheter og historier