Buss

NORGE

Integrasjon

Pålitelige kjøretøydata er avgjørende for å opprettholde effektivitet og god oppetid. Volvo gir omfattende muligheter til å dele data med dine eksisterende systemer, og systemer som du utvikler. En stor fordel for operatører, kollektivtrafikkaktører og tredjeparts systemleverandører.

Sanntidsdata og historikk

Det finnes ulike behov for informasjon. Rapporter og statistikk er viktig for å følge trender og se effekten av endringer. Det er også nyttig å angi utløsere for å få varsler om visse hendelser og når kritiske verdier er nådd. Vi tilbyr begge deler så du kan oppnå den integrasjonen du behøver.

 

Volvo og ITxPT

Volvo støtter ideen om at maskinvare og programvare må utformes slik at moduler kan integreres i en sammenhengende arkitektur. Det er derfor Volvo har engasjert seg i ITxPT-initiativet, hvor vi er et stiftende medlem.

Kontakt meg vedrørendeRetningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon